Zakonska regulativa

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 24 Statuta Dječjeg vrtića Čigra, Zagreb, Marohnićeva 3, ravnateljica Martina Pavić dana 21.05.2018. donijela je Odluku o imenovanju službenika za zaštitu podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka obavljati će dužnosti propisane čl. 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.Odluka o imenovanju dostavljena je u AZOP.

Službenika možete kontaktirati na email: info@cigravrtic.hr

PBZ Grupa / 21.500,00 EUR

Dječji vrtić upisuje podatake o dječjem vrtiću i upisanoj djeci u zajedničku elektroničku Evidenciju djece Grada Zagreba za čije je vođenje i ažuriranje odgovorna Dejana Jelić Zelenbaba.

Način ostvarivanja pristupa informacijama ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a službenik za informiranje je ravnateljica Martina Pavić.

DV Čigra ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 - ispravak).

Zahtjev za informacijama možete poslati službeniku za informiranje na: cigra@cigravrtic.hr

 • Korisnici
 • Grad zagreb
 • Općine zagrebačke županije
 • Donacije
 • Sredstva osnivača

Dječji vrtić Čigra obavlja javnu nabavu temeljem naputka donesenog dana 30.siječnja 2014., a sve sukladno članku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 83/13).

 • Suglasnost MZO za izvođenje kraćeg redovnog programa učenja engleskog jezika - Klasa: 601-02/15-03/01939 UR broj: 533-25-18-0012

 • Suglasnost MZO na kraći program folklora - Klasa: 601-02/15-03/01934 UR broj: 533-25-16-0004

 • Suglasnost MZO na kraći glazbeni program - Klasa: 601-02/10-03/00231 UR broj: 533-10-11-0014

 • Suglasnost MZO na kraći glazbeno dramsko scenski program "Kreativni pokret" - Klasa: 601-02/19-03/00160 UR broj: 533-05-19-0004

 • Suglasnost MZO na kraći program likovno-lutkarske igraonice - Klasa: 601-02/13-03/01182 UR broj: 533-25-14-0008

 • Suglasnost MZO na program odgojno-obrazovnog rada s darovitom djecom predškolske dobi- Klasa: 601-02/12-03/00235 UR broj: 533-21-13-0008

 • Suglasnost MZO na poseban sportski program – Klasa: 601-02/19-03/00848 UR broj : 533-05-19-0004

 • Suglasnost MZO na ustroj i provedbu obaveznog programa predškole - Klasa: 601-02/14-03/01070 , UR broj: 533-25-15-0014

 • Projekt unaprjeđenja usluga Dječjeg vrtića ČIGRA (UP.02.2.2.08.0044)

 • Certifikat ISO 9001:2015

 • Program provođenja znakovnog jezika za bebe

 • Program prevencije zlostavljanja djece

Koristimo samo nužne kolačiće/cookies kako bi osigurali osnovne funkcionalnosti web stranice. Nastavljajući koristiti našu web stranicu, prihvaćate njihovu upotrebu!

Slažem se