Česta pitanja

Vrtić radi od 7:00 do 18:00 svaki radni dan; od 7:00 do 8:00 i od 17:00 do 18:00 je organizirano dežurstvo.

Vrtić radi cijelu godinu, osim u vrijeme državnih blagdana. Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza vrtić ima pravo na reorganizaciju skupina i lokacija.

Vrtić provodi mjere zdravstvene zaštite u skladu s naputcima i pravilnicima koje donosi nadležno ministarstvo (Program zdravstvene zaštite djece u dječjim vrtićima, NN 105/02 i 55/06). Ako dijete ima potvrdu ovlaštenog pedijatra o kontraindikacijama na cjepivo, zahtjev će biti pozitivno riješen. U suprotnom, zahtjev za upis bit će odbijen.

Broj djece u jasličkim skupinama varira od 10 do 18  što ovisi o prostoru u kojem su iste organizirane te broju odgojitelja.

U pravilu prilagodba traje oko 2 tjedna, a tempo prilagođavamo individualno svakom djetetu. 

Ovdje možete pročitati više o adaptaciji.

Program rada  definiran je Kurikulumom Dječjeg vrtića Čigra, no izvedba ovisi o interesima djece za određenu temu. Sami polazak u vrtićku grupu podrazumijeva određenu razinu samostalnosti u području brige o sebi i razvijen govor što omogućuje učenje kroz igru. Prateći suvremenu pedagogiju i potrebe današnjeg, a poglavito budućeg društva, razvijamo digitalne kompetencije te upoznajemo djecu s informacijsko komunikacijskom tehnologijom i mogućnostima njezine uporabe u različitim aktivnostima. Vrtić će djeci tehnologiju učiniti pristupačnom, naučiti ih njome upravljati te ih medijski opismeniti.

Ovdje možete pročitati više o vrtičkom programu.

Djeca vrtićke dobi mogu sudjelovati i u dodatnim kraćim programima kao što su programi ranog učenja stranih jezika, program sporta, glazbe i folklora, ritmike i plesa. Ovisno o Planu i programu, izvođačima te vremenu izvođenja neki se programi dodatno naplaćuju, a neki su već uključeni u cijenu. Klijenti te informacije dobivaju na početku pedagoške godine.

Ovdje možete pročitati više o dodatnim programima.

Dječji vrtić provodi program predškole za svoje polaznike. U skladu s Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole za djecu školske obveznike, vrtić organizira svakodnevne aktivnosti. Spomenute aktivnosti za cilj imaju unapređivanje intelektualnog, društvenog i moralnog razvoja djece kroz stjecanje znanja, izgrađivanje identiteta, njegovanje humanizma i tolerancije, odgovornosti, autonomije, kreativnosti, razvijanje grafomotoričkih, predčitalačkih i predmatematičkih vještina.

Ovdje možete pročitati više o programu predškole.

Kada govorimo o posebnim potrebama djeteta, teško je generalizirati. Nakon inicijalnih razgovora i upoznavanja obitelji i djeteta te razmatranja svih opcija, stručni tim odlučuje o uključivanju djeteta u program. Stručni tim također definira dinamiku dolazaka, vrstu programa, dnevni obujam programa, potrebu za dodatnim asistentom i sl.

Vrtić provodi program identifikacije potencijalno darovite djece. Cilj ovog programa je poticanje razvoja sve djece obogaćivanjem djetetova okruženja pravim poticajima te uključivanjem djece u posebno osmišljene aktivnosti i igre. Individualizira se rad s pojedincima koji pokazuju izraženo razvijene kognitivne sposobnosti, a poseban naglasak se stavlja na poticanje socio-emocionalnog razvoja kroz grupni i individualni rad te na suradnju s roditeljima.

S obzirom na različite potrebe djeteta i zahtjeve roditelja, organiziramo i provodimo kraće programe u dogovoru s vanjskim izvođačima koje imaju verificirane programe od strane MZOS (klizanje, rolanje, tenis, plivanje, skijanje).

Uz kvalitetnu brigu o djeci jedna od bitnih zadaća svakako je kvalitetna suradnja s roditeljima. Roditeljima i obiteljima naše djece vrata vrtića uvijek su otvorena. Komunikaciju s roditeljima održavamo putem naše web stranice i digitalnih kanala na kojima roditelji svakodnevno mogu pratiti promjene i obavijesti vezane za skupinu svojeg djeteta.

Roditeljski sastanci su organizirani tri puta godišnje, a termini individualnih konzultacija su mjesečni. Roditelji također dobivaju foto i video materijale iz skupine. Stručni tim, kao i ravnateljica, roditeljima su svakodnevno na raspolaganju uz prethodnu najavu mailom ili telefonski.

Želja nam je da briga prema djeci bude potpuna i radi toga krajnje odgovorno prihvaćamo obvezu stvaranja sigurne okoline. Dječji vrtić Čigra ima izrađen Program mjera povećane sigurnosti i sve protokole koji nam pomažu u ispravnom odlučivanju, ne samo u kriznim situacijama, već i u onim svakodnevnim koje traže povećani oprez.

Prehrana se u Vrtiću planira prema Prehrambenim standardima za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću i pravilima struke. Vrtić ima svoju kuhinju te može odgovoriti na sve zahtjeve.

Ovdje možete pročitati više o prehrani u vrtiću.

Iznos mjesečne rate za boravak djeteta/cijena u Dječjem vrtiću Čigra obračunava se na način da se ekonomska cijena vrtića umanjuje za subvenciju grada ili općine u kojoj dijete ima prebivalište.

Bez obzira na dinamiku dolazaka djeteta u vrtić, mjesečna rata se ne umanjuje. Svim korisnicima vrtića umanjuje se rata za kolovoz u iznosu od 30% bez obzira jesu li ili nisu u tom mjesecu dolazili u vrtić.

Dječji vrtić Čigra osim u redovnom roku upisa (travanj/svibanj) upisuje tijekom cijele godine ako postoje slobodni kapaciteti.

Dječji vrtić prikuplja, obrađuje, koristi i arhivira osobne podatke djece i obitelji na način propisan Pravilnikom o obradi i zaštiti osobnih podataka. Klijenta se prilikom potpisa Ugovora upoznaje s kategorijama podataka i svrhom njihova korištenja kao i s načinom i svrhom dokumentiranja pedagoškog rada (foto i video materijali) tijekom djetetova boravka u vrtiću za što klijent daje pisanu suglasnost. Bez obzira na istu, roditelj daje (ili ne) pismenu suglasnost za svako snimanje materijala kojem je namjena javna objava. 

Koristimo samo nužne kolačiće/cookies kako bi osigurali osnovne funkcionalnosti web stranice. Nastavljajući koristiti našu web stranicu, prihvaćate njihovu upotrebu!

Slažem se