Dodatni programi

Kraći programi

Ovisno o lokacijama i interesu korisnika redovan program obogaćujemo dodatnim kraćim programima.

Trenutno ponuđeni programi su:

  • Kraći program ranog učenja engleskog jezika
  • Sportski kraći program i obuka plivanja
  • Kraći program ritmike
  • Sezonski se odvijaju i intenzivni sportski programi kroz 5 ili 10 dana (npr. škola plivanja, škola skijanja, škola klizanja/rolanja i škola tenisa)

Program predškole

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školi i dio je sustava odgoja i obrazovanja u RH

Program predškole je obvezan za svu djecu  koja do 01. travnja tekuće godine napune 6 godina života. Program se provodi od 01. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati godišnje i integriran je u redoviti desetosatni program. Po završetku programa, vrtić izdaje potvrdu za dijete o pohađanju programa predškole.

Podlogu tvorbe kurikuluma predškole predstavlja okruženje vrtića, a ne izdvojeni sadržaji i predmetna područja. Briga o postizanju i održavanju kvalitete tog okruženja predstavlja temeljni preduvjet kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću.

Pretpostavka kvalitetnog sustava odgoja i obrazovanja jest njegova dobra prohodnost te se ona ostvaruje dobrom suradnjom dječjeg vrtića i osnovnih škola radi razmjene informacija o djeci koja prelaze iz sustava u sustav te radi bolje pripremljenosti na promjenu. Suradnja se realizira s Osnovnom školom Cvjetno (Marohnićeva 3), Osnovnom školom Rapska (Radnička 50) te Osnovnom školom dr. Vinka Žganca (Vrtni put 1).

U drugom dijelu pedagoške godine organiziraju se radionice namijenjene roditeljima predškolske djece s ciljem upoznavanja roditelja s igrama za vježbu radne memorije te pred-čitalačkih i pred-pisalačkih vještina.

Isto tako, za sve školske obveznike i njihove roditelje organizirano je provođenje CAP programa (program primarne prevencije zlostavljanja).


Program za potencijalno darovitu djecu

Vrtić provodi program identifikacije potencijalno darovite djece.

Cilj ovog programa je poticanje razvoja sve djece obogaćivanjem djetetova okruženja pravim poticajima te uključivanjem djece u posebno osmišljene aktivnosti i igre. Individualizira se rad s pojedincima koji pokazuju izraženo razvijene kognitivne sposobnosti, a poseban naglasak se stavlja na poticanje socio-emocionalnog razvoja kroz grupni i individualni rad te na suradnju s roditeljima.

Koristimo samo nužne kolačiće/cookies kako bi osigurali osnovne funkcionalnosti web stranice. Nastavljajući koristiti našu web stranicu, prihvaćate njihovu upotrebu!

Slažem se