Čigrin tim

Dejana Jelić Zelenbaba, mag.psych.

PSIHOLOGINJA

Edukantica sam Play terapije i Marte Meo terapeut. Završila sam razne edukacije iz područja rada s darovitom djecom, djecom s teškoćama u razvoju, primjeni NTC metode učenja te Baby Signs i CAP programa. Objavila sam izvorni znanstveni rad 2016. godine na međunarodnom stručno-znanstvenom skupu u Medulinu.

Jedna od glavnih zadaća psihologa je osigurati odgovarajuće, sigurno i poticajno okruženje u kojemu će dijete rasti i razvijati se uvažavajući pritom njegovu osobnu i obiteljsku autonomiju. Nakon prvotnoga praćenja djetetove prilagodbe na vrtić, psiholog utvrđuje razvojni status djeteta procjenom i identifikacijom pri čemu nužno uvažava njegove primarne i sekundarne razvojne i posebne potrebe.

Posebni naglasak stavlja na identificiranje djece s poteškoćama pri čemu promišlja razvojne zadaće za njihovo napredovanje kroz individualiziran odgojno-obrazovni program. Ako se učini potrebnim, psiholog upućuje dijete, odnosno roditelje u nadležnu ustanovu na dodatan pregled, dijagnostiku ili tretman.

Osim rada s djecom s razvojnim poteškoćama, psiholog vodi računa i o posebnim potrebama darovite djece, i to individualiziranim pristupom obogaćivanja unutar skupine u kojoj dijete boravi ili posebnim igraonicama za bistru i darovitu djecu predškolske dobi.

Također, važna uloga psihologa je u pripremi djece za prelazak iz predškolskog u školski program te u skladu s time organizira, u suradnji sa stručnim timom, aktivnosti čiji je cilj unapređivanje intelektualnog, društvenog i moralnog razvoja djece.

Psiholog savjetodavnim radom, uputom i sugestijom pruža odgajateljima podršku u radu s djecom, upućuje ih kako pratiti djetetovo ponašanje te im pomaže u planiranju razvojnih zadaća. Konačno, psiholog u svom radu stavlja veliki naglasak na suradnju s roditeljima u cilju postizanja optimalnih uvjeta za rast i razvoj djece. Putem savjetodavnog i terapijskog rada s roditeljima omogućava podršku i pomoć u ublažavanju ili uklanjanju prolaznih i posebnih potreba djeteta, organizira i vodi preventivne programe i edukacije za roditelje.

Koristimo samo nužne kolačiće/cookies kako bi osigurali osnovne funkcionalnosti web stranice. Nastavljajući koristiti našu web stranicu, prihvaćate njihovu upotrebu!

Slažem se